.........................

9:00 شب

 

فکر می کنم یه چیزایی بینمون بوده
تو بهش می گفتی " عشق " من بهش می گفتم " عادت "
من به عادتم وفادار بودم
تو به عشقت خیانت می کردی ، خیانت !
فکر می کنم یه چیزایی بینمون بوده
لحظه های زیبا ، بوسه های روی لب
تو بهش افتخار می کنی هنوز
من میذارمشون بیرون

ساعت نـــُه ِ شب !!!

                   

/ 3 نظر / 129 بازدید
دختر شهریور

روزت مبارک من که نمی فهمم تو چت شده ؟بنویس اتفاقاتو محمود اقا هست رفت چی شد؟

متولد دهه 60

چرا نمینویسی که چی داره میگذره تو زندگیت؟ شاید بهتر باشه. نمیدونم والله.ولی خیلی خیلی قشنگ نوشتی. خیلی